Privacy Statement

Immo Wonen zet zich in om uw privacy te respecteren en erkent uw nood aan een fatsoenlijke beveiliging en beheer van de gegevens die U ons toevertrouwt. Daarom heeft Immo Wonen een privacy-beleid ontwikkeld, zodat u de zorg waarmee we uw informatie behandelen kan verstaan.

U kan onze website www.immowonen.be bezoeken zonder ons te vertellen wie u bent of zonder persoonlijke informatie over uzelf vrij te geven.

Uw verstrekte gegevens worden door www.immowonen.be verwerkt om U een zo goed mogelijke service te bieden en U op de hoogte te houden van eventuele nieuwe acties en promoties. Uw verstrekte gegevens worden niet verstrekt aan derden zonder uw toestemming.

Om onze online dienstverlening zo goed mogelijk te kunnen garanderen, maken wij gebruik van "functionele en statistische cookies". Ook wordt het gebruik van onze website door bezoekers, volledig anoniem, in kaart gebracht en bijgehouden voor analyse en onderzoek.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming, beter gekend als “GDPR”, geeft U het recht om Uw gegevens in te zien en te verbeteren bij www.immowonen.be. Bovendien kunt U zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van Uw gegevens voor direct marketing. Als U wenst dat Uw gegevens niet verder door ons gebruikt wordt, gelieve dit ons via mail naar
tinne@immowonen.be
te laten weten.

Wanneer u Immo Wonen via deze website contacteert, vertrouwt u Immo Wonen bepaalde gegevens toe. Daarom beschikt u ook over een aantal rechten met betrekking tot deze gegevens. Zo heeft u het recht op inzage, opvraging, correctie, schrapping en gebruiksbeperking van uw gegevens.

Om deze rechten uit te oefenen, dient u een duidelijk schriftelijk verzoek te richten aan
tinne@immowonen.be
of via brief aan Immo Wonen Prinses Lydialaan 65, 3001 Heverlee - Leuvenwaarin helder staat vermeld wat u wenst te weten, corrigeren, opvragen, wissen of laten beperken in gebruik.

Dit verzoek moet ondertekend en gedateerd zijn en vermelden waar wij u schriftelijk en telefonisch kunnen contacteren zodat we kunnen nakijken of de vraag effectief van u komt en gewettigd is.

Indien u wenst dat we uw gegevens wissen, dient u de reden of redenen ook specifiek te motiveren. Indien aan alle juridisch vereiste voorwaarden voldaan is, zal ImmoWonen zo snel mogelijk uw vraag afhandelen, conform relevante wet- en regelgeving, en u hierover informeren.

Om uw privacy te beschermen, hanteren wij volgende principes:

Informatie
Wij willen u informatie geven betreffende ons privacy-beleid en garanderen u dat wij aanvaardbare stappen ondernemen om na te gaan of deze nageleefd worden in onze onderneming.

Keuze
Er zijn momenten waarop wij persoonlijke informatie over u verzamelen. Het is onze bedoeling om u te informeren alvorens dit te doen en u te melden wat wij zullen doen met de informatie; U zal de keuze krijgen om ons de informatie te bezorgen, en in de toekomst zal u in staat zijn om bepaald gebruik van de informatie te 'opt outen'. Wanneer u ervoor kiest om de informatie die wij vragen niet mee te delen, kan u nog steeds onze website bezoeken, maar u zal geen toegang krijgen tot bepaalde opties, aanbiedingen en diensten.

Nauwkeurigheid
Wij doen ons best om de nauwkeurigheid van de persoonlijke informatie door u verschaft te onderhouden; wij werken met tools die u in de toekomst toelaten om uw informatie na te kijken en te updaten.

Veiligheid
Wij nemen de nodige stappen om de informatie die u deelt met ons te beveiligen tegen onbevoegde toegang of verspreiding.